U prostorijama Saveza slijepih Crne Gore u Podgorici dana 10.02.2020. godine, održan je sastanak predstavnika ove institucije sa predstavnicima Centra za profesionalnu rehabilitaciju. Sastanku su prisustvovali direktori Centra za profesionalnu rehabilitaciju i Saveza slijepih g-din Milo Paunović i g-din Goran Macanović, rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove Centra za profesionalnu rehabilitaciju g-din Almin Hasović i savjetnica u Savezu slijepih g-đa Katarina Bigović. Direktor Saveza g-din Macanović se pored uvodnog pozdrava zahvalio na odazivu i prisustvu predstavnika Centra za profesionalnu rehabilitaciju nakon čega ih je upoznao sa nekim od projekata koji se realizuju u Savezu slijepih. Glavna tema sastanka bila je učešće u realizaciji projekta pod nazivom portal “zaposliosi.me“, koji se realizuje u više kategorija.  Prvi dio se odnosi na kandidate, tj. biografije nezaposlenih osoba sa invaliditetom koje traže posao, uz jednu inovativnost u vidu video prezentacija kandidata u kojima poslodavcu dodatno približavaju svoje hobije, afinitete i slično. Drugi dio odnosi se na poslodavce, oglašavanje slobodnih radnih mjesta i umrežavanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom i poslodavaca,  dok sljedeći segment portala “zaposliosi.me“ čini pravna regulativa.  Direktor Centra za profesionalnu rehabilitaciju, g-din Milo Paunović je izjavio da je spreman da pruži podršku svim aktivnostima koje za cilj imaju zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pa samim tim i ovom projektu. U vezi s tim, načelno su dogovoreni prvi koraci koji vode u tom smjeru. Na sastanku je takođe bilo riječi o drugim vidovima saradnje koji podrazumijevaju prilagođavanje objekta Centra za profesionalnu rehabilitaciju za slabovide osobe i osobe bez ostatka vida. Akteri sastanka su iskazali obostrano zadovoljstvo zbog održanog sastanka i iznijetih konstruktivnih ideja i saglasili se da u budućnosti sarađuju na projektima koji se odnose na zapošljavanje i unapređenje drugih prava i položaja osoba sa invaliditetom.

(Visited 184 times, 1 visits today)
Last modified: February 13, 2020
Skip to content