U Centru za profesionalnu rehabilitaciju održan je sastanak predstavnika ove institucije sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

U ime Centra za profesionalnu rehabilitaciju sastanku su prisustvovali direktor Milo Paunović, pomoćnik direktora Adnan Muhović i rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove Almin Hasović, u ime Ministarstva  rada i socijalnog staranja generalna direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje, Edina Dešić i samostalni savjetnik u Direktoratu za tržište rada i zapošljavanje Darko Moračanin, a u ime Zavoda za zapošljavanje Crne Gore direktor Suljo Mustafić i savjetnica u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom Gracijela Rakonjac.

Na sastanku  su prezentovane aktivnosti koje je Centar za profesionalnu rehabilitaciju sproveo tokom 2019. godine, neki od planova za 2020. godinu  kao i modaliteti i principi buduće međuinstitucionalne saradnje, a sve u cilju unapređenja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Predstavnici Centra, Ministarstva rada i socijalnog staranja i ZZZCG  su, iskazujući zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i postignutim rezultatima, zaključili  da je neophodno i u narednom periodu nastaviti sa kontinuiranim razvijanjem i unapređivanjem  odnosa.

(Visited 310 times, 1 visits today)
Last modified: March 10, 2020
Skip to content