Javna ustanova “Centar za profesionalnu rehabilitaciju“ Podgorica osnovana je 30. novembra 2017. godine, odlukom Vlade Crne Gore, a shodno predlogu Ministarstva rada i socijalnog staranja, radi organizovanja i izvođenja profesionalne rehabilitacije.

Djelatnosti Centra su:

Sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije

Izvođenje programa osposobljavanja i usavršavanja lica sa invaliditetom

Izvođenje programa socijalne uključenosti

Razvoj i primjena novih metoda i oblika profesionalne rehabilitacije

Razvoj i uvođenje novih tehnologija u profesionalnoj rehabilitaciji

Stručno usavršavanje lica uključenih u profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom

Organi Centra su Upravni odbor i direktor.

Centar posjeduje licencu Ministarstva rada i socijalnog staranja za izvođenje profesionalne rehabilitacije. Implementacijom zahtjeva standarda  MEST EN ISO 9001:2016 – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtjevi u poslovni sistem Organizacije, Centar je unaprijedio procese poslovanja. 

Ustanova raspolaže prostorom od preko 1.200m2, koji je opremljen najsavremenijim sredstvima i opremom, u skladu s najnovijim standardima u oblasti izvođenja profesionalne rehabilitacije.

Primarna djelatnost Centra, sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, propisana je i sprovodi se u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i drugom pravnom regulativom koja uređuje ovu oblast.

Proces profesionalne rehabilitacije i orijentacije obuhvata razne aspekte koje kroz rad na mjerama i aktivnostima razvijamo: somatski, psihološki, socijalni, pedagoški, radno-profesionalni i društveno-rekreativni, koji obezbjeđuju cjelovitost i uspješnost profesionalne rehabilitacije. Kroz ove vidove podrške Centar podstiče osnaživanje svih teže zapošljivih lica, kako bi postali što konkurentniji na tržištu rada, našli odgovarajuće zaposlenje, zadržali postojeće, poboljšali svoje uslove rada i dr. i na taj način unaprijedili svoju samostalnost.

Sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije u Centru predstavlja unaprijeđen sistem podrške i usluga usmjerenih ka konkretnom korisniku i usklađen sa individualnim potrebama korisnika, kako bi svim osobama koje prolaze kroz proces profesionalne rehabilitacije na jednom mjestu obezbijedili objedinjene sve potrebne oblike stručne pomoći i podrške.

(Visited 2,246 times, 1 visits today)
Skip to content