Upravni odbor Javne ustanove “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica održao je 29. januara 2020. godine, sedamnaestu sjednicu. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora, prof Mehmed Feratović, a istoj su prisustvovali članovi Upravnog odbora dr Safet Muković i  Ivana Nedović, kao i direktor Milo Paunović i rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove Almin Hasović.

Na sjednici je  razmatran i usvojen Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica za 2019. godinu. Razmatran je i donešen  Plan i program rada Javne ustanove “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica za 2020. godinu.

Takođe, na sjednici je razmatran i usvojen  Izvještaj o zaštiti i zdravlju na radu zaposlenih za 2019. godinu te razmatrani i donešeni Finansijski plan i Plan javnih nabavki  Javne ustanove “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica za 2020. godinu.

Na sjednici je zaključeno da je sadržaj dostavljenih materijala  na zavidnom nivou i da na pravi način oslikavaju aktivnosti koje je Centar sproveo u prethodnom periodu  i one koje planira da sprovede u narednom periodu. Konstatovano je da je Centar u 2019. godini na kvalitetan i odgovoran način sproveo veliki broj aktivnosti te da je 2019. godina  bila veoma uspješna. Posebno je istaknuto da je Centar u 2019. godini, donio niz opštih akata, da je formirao stručne službe, da je dobio sve neophodne licence i sertifikate za rad, da je svečano otvorio svoja vrata i primio prve korisnike, da je realizovao prve mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacij i da je je pred kraj godine dobijanjem licence za obavljanje socijalne uključenosti proširio paletu svojih usluga.

(Visited 283 times, 1 visits today)
Last modified: February 13, 2020
Skip to content