Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za januar 2022. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za februar 2022. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za mart 2022. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za april 2022. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za maj 2022. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za jun 2022. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za jul 2022. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za avgust 2022. godine 

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim  primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za septembar 2022. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim  primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za oktobar 2022. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim  primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za novembar 2022. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim  primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za decembar 2022. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenje javne funkcije za januar 2023. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za februar 2023. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za mart 2023. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za april 2023. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za maj 2023. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za jun 2023. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za jul 2023. godine

Spisak javnih funkcionera JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica sa zaradama, drugim primanjima i naknadama u vezi sa vršenjem javne funkcije za avgust 2023. godine

(Visited 315 times, 1 visits today)
Last modified: September 14, 2023

Comments are closed.

Skip to content