Centar za profesionalnu reahabilitaciju je polovinom marta ove godine aplicirao na javni poziv Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom. Ovom grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju pravnim i fizičkim licima koja doprinose unapređenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Nadležna komisija Zavoda za zapošljavanje ocijenila je ovaj projekat pozitivno i početkom jula zaključen je ugovor između ove dvije institucije.

Imajući u vidu da je kroz ovaj projekat planirano stavljanje u funkciju kuhinje koja postoji u Centru za profesionalnu rehabilitaciju isti je nazvan “Lako Smo Ispekli” čija skraćenica “L S I” simbolično označava i skraćenicu za Lica SInvaliditetom. Partner Centra u ovom projektu je “Škola za srednje i više stručno obrazovanje Sergije Stanić”. Planirano je da se kroz ovaj projekat uključi 8 lica sa invaliditetom sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, 3 pomoćna kuvara, 3 konobara i 2 pekara. Svi oni će biti u prilici da rade i stiču nova znanja iz oblasti ugostiteljstva u jednoj od najsavremenije opremljenih kuhinja u Crnoj Gori i uz nadzor i pomoć renomiranih stručnjaka iz ove oblasti.

Dakle, uključivanje lica sa invaliditetom u projekat “Lako Smo Ispekli” i kvalitetna obuka koju će voditi provjereni stručnjaci iz ove oblasti, doprinijeće njihovoj socijalnoj i radnoj integraciji, smanjenju socijalne isključenosti i povećanju njihove zapošljivosti, kako bi po završenoj obuci bili kvalitetna i tražena radna snaga na tržištu rada. Takođe očekujemo da će tokom njihovog rada biti stvorena dodatna vrijednost za naš Centar kao i da će ovaj projekat doprinijeti ublažavanju posledica koje je na tršište rada ostavio COVID – 19.

(Visited 194 times, 1 visits today)
Last modified: November 10, 2020
Skip to content