Poštovani,

Zbog nemogućnosti da, usljed pandemije izazvane korona virusom, na adekvatan način proslavimo 30. novembar, dan Centra za profesionalnu rehabilitaciju, želimo na ovaj način da vas obavijestimo da se danas navršavaju tri godine njegovog postojanja.

Podsjetićemo vas da je Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 30. novembra 2017. godine, donijela Odluku o osnivanju Javne ustanove “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica čime je ispunjen jedan od poslednjih uslova za rad Crnoj Gori prijeko potrebne ustanove za organizovanje i izvođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije lica sa invaliditetom.

I pored činjenice da smo prva državna ustanova ovog tipa u Crnoj Gori, uspjeli smo da u prethodne tri godine sistem profesionalne rehabilitacije postavimo na kvalitetne i čvrste temelje, da sa puno senzibiliteta pokažemo i predstavimo se kao institucija koja radi za dobrobit svih u Crnoj Gori, a prije svega onih zbog kojih smo osnovani, odnosno za lica sa invaliditetom. Uspostavili smo saradnju sa renomiranim institucijama koje se bave profesionalnom rehabilitacijom, razmijenili i razmjenjujemo iskustva i pratimo trendove  iz ove oblasti sa dobrim izgledom da u bliskoj budućnosti postanemo prepoznatljivi i u regionu. Stalno radimo na primjeni novih metoda u profesionalnoj rehabilitaciji, apliciramo i sa uspjehom sprovodimo dobijene projekte. U narednom periodu nastavićemo da unapređujemo i razvijamo Centar kako bi na najbolji mogući način odgovorili našem primarnom zadatku, a to je sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, koje se realizuju sa ciljem da se lice sa invaliditetom na odgovarajući način osposobi za rad, zadrži zaposlenje, u njemu napreduje ili promijeni svoju profesionalnu karijeru.

(Visited 112 times, 1 visits today)
Last modified: November 30, 2020
Skip to content