Direktor Centra za profesionalnu reahabilitaciju, gospodin Milo Paunović je danas, sa svojim kolegama, posjetio Upravu za kadrove, gdje su u razgovoru sa direktoricom Uprave za kadrove, mr Jovanom Nišavić, pomoćnicom direktorice za obuku i razvoj kadrova, gospođom Jadrankom Đurković i načelnikom Odsjeka za analizu, planiranje i razvoj stručnog osposobljavanja i usavršavanja, gospodinom Peđom Davidovićem, dogovorili buduću saradnju ove dvije institucije.

Predstavnici Centra su iskazali potrebu za saradnjom u smislu podrške kod stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u Centru, s obzirom da se radi o mladoj instituciji, prvoj takvog tipa u Crnoj Gori, kojoj je potrebna pomoć kod izgradnje i jačanja kapaciteta zaposlenih.

Drugi dio saradnje se odnosi na podršku kod inkluzije korisnika Centra, tj. lica sa invaliditetom, gdje bi se istim omogućilo da se stručno osposobljavaju u državnim organima i organima lokalne samouparave, na poslovima na koje ih rasporede nadležni u Centru.

Dogovoreno je i potpisivanje Memoranduma o saradnji.

(Visited 99 times, 1 visits today)
Last modified: December 28, 2021
Skip to content