Tekst i foto: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja dr Milena Lipovina-Božović sa saradnicima, obišla je danas Centar za profesionalnu rehabilitaciju i sastala sa sa direktorom ustanove Milom Paunovićom.
Na sastanku Milena Lipovina-Božović je izrazila zahvalnost za prijem i mogućnost da se lično upozna sa radom ustanove, te upozna sa izazovima sa kojima se ova Institucija suočava u svom radu.
Smatram jako važnim postojanje ovakve ustanove u našem sistemu, koju u narednom periodu treba, uz intenzivnu međuinstitucionalnu saradnju dodatno nadograđivati, poboljšanjem uslova za rad i kvalitetnijem pružanjem usluga, što u konačnom ima za cilj unapređenje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom“, naglasila je Lipovina-Božović.
Na sastanku su prezentovane aktivnosti koje je Centar za profesionalnu rehabilitaciju sproveo tokom prethodne godine, neki od planova za tekuću godinu kao i modaliteti i principi buduće međuinstitucionalne saradnje. Direktor Centra je ukazao i na određene probleme i izazove koje treba rješavati u saradnji sa nadležnim institucijama.
Sagovornici su se saglasili da je neophodno u narednom periodu intenzivirati saradnju i nastaviti sa kontinuiranim razvijanjem Centra za profesionalnu rehabilitaciju.

(Visited 98 times, 1 visits today)
Last modified: December 28, 2021
Skip to content