Dana 21.10.2019. godine u Podgorici je otvoren Centar za profesionalnu rehabilitaciju. Centar su otvorili potrpedsjednik Vlade Milutin Simović, ministar Kemal Purišić, direktor Milo Paunović i član Savjeta za brigu osoba sa invaliditetom i predsjednik Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore Milenko Vojičić

Tom prilikom, direktor Milo Paunović  pozdravio je prisutne i kazao da je ovo je veliki
dan, ne samo za našu ustanovu, nego i za sve osobe sa invaliditetom i njihove porodice, za naš Glavni grad Podgoricu i za našu državu Crnu Goru. Istakao je napore
svih onih koji su predhodnih godina bili posvećeni realizaciji ovog velikog i načajnog projekta u čemu  su prednjačili zaposleni u Ustanovi,  Vladi Crne Gore, Ministarstvu rada i socijalnog staranja i  +Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Zahvalio se i drugima  koji su na bilo koji način pomogli i doprinijeli da  danas budemo u prilici da
svečano  otvorimo vrata  ovog impozantnog zdanja.

Direktor Centra Milo Paunović je dalje istakao da “Otvaranjem Centra, Vlada Crne Gore i Ministarstvo rada i socijalnog staranja  stvaraju novu vrijednost i dobre predpostavke za implementaciju mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije. U preko 1300 metara kvadratnih savremenog poslovnog prostora, kojim mogu da se podiče samo razvijene zemlje svijeta, iskreno želimo i namjeravamo da stvaramo bolje sjutra za sve osobe sa invaliditetom. Svjestan odgovornosti koju sa sobom nosi ovaj poduhvat, uvjeren sam da će  adekvatna edukacijsko – rehabilitacijska pomoć i podrška koju osobama sa invaliditetom budemo pružali, rezultirati sticanjem i obnavljanjem  njihove sposobnosti za samostalan život i rad. Naš cilj je da naš korisnik kroz osposobljavanje i održivo zaposlenje nađe svoje mjesto u sistemu društvenih vrijednosti i da od izdržavanog člana društva postane osoba koja može da se stara o sebi i svojoj porodici, ali i da svojim radom doprinese  razvoju i napretku  subjekta u kojem je zaposlena.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić kazao je da su profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom aktivnosti koje se realizuju sa ciljem da se one osposobe za rad, zadrže zaposlenje, napreduju u radu ili promijene svoju profesionalnu karijeru. “Uvjeren sam da će se radom ovog Centra, oblast profesionalne rehabilitacije značajno unaprijediti, što će posebno doprinijeti  napređenju položaja osoba sa invaliditetom u našem društvu“, dodao je Purišić.

Podsjetio je da se na tržištu rada Crne Gore, ali i u razvijenijim državama, osobe sa invaliditetom suočavaju sa preprekama u zapošljavanju, koje ih onemogućavaju da se ravnopravno uključuju u rad sa ostalim osobama.

„Da bi se uklonile te prepreke i obezbijedila njihova konkurentnost na tržištu rada, neophodno je pristupiti profesionalnoj rehabilitaciji, a potom i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. U Crnoj Gori se zadnjih godina puno radi na ovom planu“, kazao je Purišić.

On je kazao da je pored postojeća dva izvođača, Vlada odlučila da unaprijedi ovu oblast i osnovala Centar za profesionalnu rehabilitaciju – Podgorica. 

Ministar Purišić je dalje istakao da je Zavod za zapošljavanje Crne Gore prethodnih godina finansirao gradnju i opremanje ovog objekta u čiju gradnju je uloženo oko 1,8 miliona eura, dok je za opremu utrošeno dodatnih 180.000 eura kao i da Centar ima dobro opremljenu kuhinju, kompjutersku salu adaptiranu prema vrsti invaliditeta i više pogonskih hala koje će biti opremljene mašinama i alatima za obuke za različita zanimanja.

Poslije presijecanja vrpce prisutni su obišli nove prostorije Centra za profesionalnu rehabilitaciju i nastavili razgovor uz posluženje.

(Visited 616 times, 1 visits today)
Last modified: February 4, 2020
Skip to content