Direktor Centra za profesionalnu rehabilitaciju g-din Milo Paunović i rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove g-din Almin Hasović, u oktobru 2019. godine, boravili  su u  Švedskoj na poziv direktorice i vlasnice poslovnog sistema “MKEF”, g-đe Suzane Rovčanin Teodoresku.  

Studijska posjeta  započela je sastankom u Zavodu za zapošljavanje Malme tokom koje je delegacija Centra za profesionalnu rehabilitaciju  upoznata  sa zakonskom regulativom i načinom traženja posla i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Švedskoj. Predočeni su im i svi benifiti i subvencije koje daju poslodavcima koji zaposle osobu sa invaliditetom kao i sa aktivnostima koje sprovode u cilju informisanja poslodavaca o tim povlasticama.

Nakon sastanka sa predstavnicima Zavoda za zapošljavanje predstavnici Centra posjetili su filijalu “MKEF“ u Malmeu, gdje su upoznali nekoliko  zaposlenih koje imaju status osobe sa invaliditetom. Oni su gostima pokazali prostor u kojem rade i koji je potpuno prilagođen njima.  Demonstrirano nam je i kako funkcioniše prevoz korisnika kolica od radnog mjesta do mjesta stanovanja. Predstavnici “MKEF“-a omogućili su predstavnicima Centra da obiđu prostor u kojem živi osoba sa invaliditetom – korisnik kolica koji je  prlagodjen i opremljen po najvišim standardima.

Poslije obilaska insitucija u Malmeu delegacija Centra za profesionalnu rehabilitaciju se uputila u grad Vekše u kojem su posletili  sjedište poslovnog sistema “MKEF“, Opštinu Alavesta, Linne univerzitet, Handikappunskapscenter – Savez slijepih i Insyn Scandinavia AB rehabilitacioni Centar. Tokom ovih posjeta njima je prezentovan veliki broj najsavremenijih pomagala, postupak od upisa do završetka studija jedne osobe sa invaliditetom, njihovo uključivanje u radne procese, drustvene aktivnosti, međuinstitucionalnom saradnjom u cilju obezbjeđivanja pomagala za takve studente. Prilikom posjete  Handikappunskapscenter –  Savezu slijepih domaćini su govoril o procjeni ograničenja i preostaloj radnoj sposobnosti korisnika i o poslovima koje Savez obavlja za mnoge firme, a odnose se na stampanje i izradu svih vrsta propagandnog materijala u savremenoj tehnici između ostalog i na brajevom pismu.

(Visited 292 times, 1 visits today)
Last modified: February 4, 2020
Skip to content