Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizovalo je Školu ljudskih prava OSI za predstavnike institucija na državnom i lokalnom nivou, angažovane na poslovima planiranja i primjene javnih politika, praćenje poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom i/ili direktnu komunikaciju s građanima s invaliditetom i njihovim predstavnicima u organizacijama. Aktivnost je dio projekta (Sa)učesnici u ostvarivanju prava OSI podržanog od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava kroz konkurs za nevladine organizacije u 2018. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom.

Škola je organizovana u trajanju od četiri dana, i to od 19. do 22. aprila 2019. godine u hotelu Otrant u Ulcinju i obuhvatila je, između ostalog, sljedeće teme: Modeli pristupa invaliditetu, odnos medija i društvena slika prema invaliditetu; Domaći i međunarodni instrumenti za ostvarivanje/zaštitu ljudskih prava OSI; Filozofija samostalnog života; Pristupačnost na nivou Evropske unije i pristupačnost u Crnoj Gori, Antidiskriminacija, institucionalni mehanizmi za zaštitu od diskriminacije; Sudska zaštita ljudskih prava u Crnoj Gori, s posebnim akcentom na prava osoba s invaliditetom pred Sudom u Strazburu; Zaštita privatnosti i ličnih podataka OSI i dr.

Predavači na školi su bili: Marina Vujačić, aktivistkinja za prava osoba s invaliditetom; Milenko Vojičić, predsjednik Skupštine UMHCG; Goran Macanović, direktor Saveza slijepih Crne Gore; Damjan Tatić, dugogodišnji član Komiteta UN o pravima OSI pri Ujedinjenim nacijama; Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Radenko Lacmanović, član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Učesnicima su uručeni i sertifikati po završetku obuke. Ispred JU Centra za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica ovom događaju su prisustvovali direktor Milo Paunović i rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove Almin Hasović.

(Visited 226 times, 1 visits today)
Last modified: September 16, 2019
Skip to content