Direktor Centra za profesionalnu rehabilitaciju Milo Paunović i rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove Almin Hasović sastali su se 19.12.2019. godine sa predstavnicima Kliničkog centra Crne Gore, direktorom Instituta za bolesti djece i specijalistom dječije hirurgije dr Sašom Radovićem, direktorom Centra za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju Ivanom Krgovićem, dječijim psihijatrom, direktoricom psihijatrijske klinike pri Institutu za bolesti djece dr Veselinkom Đurišić, pedijatricom gastroenterologom, kao i sa glavnom medicinskom sestrom Centra za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju Mirjanom Ralević.
Tokom sastanka, koji je protekao u pozitivnoj atmosferi, razgovaralo se o planovima za zajedničke aktivnosti i inteziviranju i proširivanju saradnje ove dvije institucije. Sagovornici su izrazili očekivanje da će te aktivnosti rezultirati opštim društvenim dobrom. Konstatovano je i da je dosadašnja saradnja bila dobra i kvalitetna.

(Visited 246 times, 1 visits today)
Last modified: February 4, 2020
Skip to content