Dešavanja koja su  probudila interesovanje javnosti nakon medijskih natpisa o navodnom bankrotu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom zbog navodnih zloupotreba poslodavaca i zaposlenih lica sa invaliditetom koje su prijavljivali  na zarade od po nekoliko hiljada eura, sa zabrinutošću su primljena i u Centru za profesionalnu rahabilitaciju. Zbog saznanja da jedan broj građana Crne Gore ova dešavanja  i navodne zloupotrebe pripisuju  Centru za profesionalnu rehabailitaciju, želimo da javnost upoznamo sa sledećim.

Subvencija zarade lica sa invaliditetom je u nadležnosti  Fonda za profesionalnu rehabilitaciju koji je organizaciona jedinica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore,  dok se Javna ustanova “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica bavi profesionalnom rehabilitacijom, koja shodno Zakonu obuhvata mjere i aktivnosti koje se realizuju sa ciljem da se lice sa invaliditetom na odgovarajući način osposobi za rad, zadrži zaposlenje, u njemu napreduje ili promijeni svoju profesionalnu karijeru. Dakle, naglašavamo da Centar za profesionalnu rehabilitaciju nema nikakvih dodirnih tačaka sa isplatama subvencija zarada zaposlenih lica sa invaliditetom.

Žalimo što zbog, neodgovornih pojedinaca kojih po našem mišljenju ima i među poslodavcima i među licima sa invaliditeom,  jedna od najranjivijih društvenih grupa kojoj pripadaju i korisnici naših usluga, duže vrijeme  trpe ogromnu štetu.

Vjerujemo da će Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstvo rada i socijalnog staranja dodatno urediti ovu oblast, kako se ubuduće slična dešavanja  ne bi ponavljala.

(Visited 104 times, 1 visits today)
Last modified: June 8, 2023
Skip to content