Centar za profesionalnu rehabilitaciju primio je prvu grupu korisnika 3. oktobra 2019. godine i na taj način otvorio svoja vrata onima kojima je i posvećen kroz svoju primarnu djelatnost.

Korisnike su dočekali zaposleni u Centru i poželjeli im dobrodošlicu. Nakon prijema, korisnicima se obratio direktor Ustanove, gospodin Milo Paunović rekavši da mu predstavlja izuzetnu čast i zadovoljstvo što može da im se obrati i poželi dobrodošlicu u prvoj i jedinoj državnoj instituciji ovoga tipa u Crnoj Gori.

Istakao je da svaka osoba sa invaliditetom može i mora biti korisna i sebi i društvu, a ne još jedan socijalni slučaj. “Da bi se u tome uspjelo mora se sistemski raditi na njihovoj profesionalnoj rehabilitaciji. Upravo iz tog razloga Država Crna Gora je prije više godina krenula u realizaciju veoma zahtjevnog i kompleksnog projekta koji se zove uspostavljanje Centra za profesionalnu rehabilitaciju. Započelo se izgradnjom i opremanjem ovog impozantnog zdanja u kojem se danas nalazimo. Krajem 2017 godine Vlada Crne Gore donijela je odluku o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju. Od tada pa do danas danonoćno smo radili na stvaranju neophodnih uslova, na donošenju opštih akata Centra, formiranju stručnih službi, sertifikaciji, dobijanju licence za rad, opremanju objekta i slično. Nakon svega ovoga, evo, dočekali smo ono najbitnije, dočekali smo prve korisnike i dočekali smo dan kada možemo početi sa realizacijom mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije. Želim i Vama i našem stručnom timu puno uspjeha u budućem radu. Želim da aktivnosti koje zajedno budete realizovali rezultiraju vašim zaposlenjem. To je naš i vaš cilj. Do toga cilja možemo doći ukoliko budemo poštovali jedni druge, ukoliko budete poštovali pravila struke i ove kuće i ukoliko bude postojalo uzajamno povjerenje.” rekao je g-din Milo Paunović

Poslije predstavljanja članova kolektiva nastavljen je rad sa korisnicima kroz radionice sa ciljem upoznavanja i uvođenja u proces profesionalne rehabilitacije.

Ovom prilikom korisnicima su uručeni i prigodni pokloni nakon čega su u holu Centra korisnici i zaposleni nastavili razgovor uz posluženje.

(Visited 656 times, 1 visits today)
Last modified: February 4, 2020
Skip to content