U hotelu Hilton u Podgorici 21. juna 2019. godine održan je okrugli sto na temu “Posebni doprinosi za zapošljavanje OSI” na kojem je predstavljena Analiza o finansijskom aspektu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Projekat Naš je budžet naša stvar! je finansijski podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”, koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu s Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore. Na okruglom stolu govorili su: Izvršna direktorka Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić; Istraživačica javnih politika u Instititutu alterativa, Ana Đurnić; Generalni direktor za državni budžet u Ministarstvu finansija, Bojan Paunović; Državna revizorka, rukovoditeljka Odjeljenja za vršenje revizije uspjeha ispred DRI, Ivana Jovanović i; Predstavnica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Ivana Bogdanović. Učesnici su imali priliku da se uključe u diskusiju. Ispred JU Centra za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica ovom događaju su prisustvovali direktor Milo Paunović i rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove Almin Hasović.

(Visited 283 times, 1 visits today)
Last modified: September 16, 2019
Skip to content