U Podgorici u hotelu Ramada je 6. decembra 2019. godine, u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, održana jednodnevna edukacija poslodavaca i izvođača profesionalne rehabilitacije o neophodnim uslovima rada, zaštite i zdravlja na radu za zaposlene OSI u sklopu projekta “OSIguraj uslove sebi” podržanog od strane Ministarsva rada i socijalnog staranja. Na poziv organizatora edukaciji su prisustvovali predstavnici Javne ustanove “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica, g-din Almin Hasović, rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove i gđica Jovana Femić, socijalna radnica. Edukacija je pobudila pažnju i interesovanje učesnika od kojih su mnogi uzeli učešće u raspravi. Razmjenom stručnih znanja i radnog iskustva izvođača kao i prisutnih poslodavaca, diskutovalo se kako unaprijediti i stvarati bolje uslove za zapošljavanje kako bi se lica sa invaliditetom uključila na tržište rada. U toku edukacije bilo je riječi o Evropskom i domaćem zakonodavstvu, uopšteno propisima koji regulišu oblast zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite i zdravlja na radu kao i proces profesionalne rehabilitacije i razumne adaptacije. Predstavnici Centra su uzeli učešće u raspravi i samim tim dali svoj konstruktivan doprinos samoj edukaciji. Na osnovu sprovedene evaluacije među učesnicima edukacije možemo reći da smo razmijenili konkretne primjere iz prakse koji će nam koristiti u svakodnevnom radu sa osobama s invaliditetom.

 

 

(Visited 198 times, 1 visits today)
Last modified: February 4, 2020
Skip to content